Herinner jezelf

Herinner jezelf

Privacybeleid – De Gnostische Weg

De Gnostische Weg doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Gnostische Weg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen onnodige persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van wettelijke doeleinden;

– Met andere partijen die inzage hebben in de administratie van De Gnostische Praktijk is een bewerkerovereenkomst gesloten om te zorgen dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren.

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De Gnostische Weg is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door De Gnostische Weg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Contact;
– Facturering;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Gnostische Weg de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door De Gnostische Weg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Gnostische Weg, maar nooit langer dan nodig geacht, tenzij we op grond van een wettelijke regeling Uw gegevens langer moeten bewaren.

– De opslag van Uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt Uw persoonsgegevens laten verwijderen wanneer U dit wilt door een verzoek in te dienen bij De Gnostische Weg.

– De Gnostische Weg heeft geen dossiervorming. De inhoud van de sessie wordt niet vastgelegd.

Neem gerust contact
op via onderstaande contactgegevens.
gnosispraktijksusanne@gmail.com
Lokeren 76 | 5235 DG | ‘s-Hertogenbosch
KVK nr: 56908172

Degnostischeweg.nl – Website beveiliging & Cookies

Contact verkeer via de website wordt geleid naar gnosispraktijksusanne@gmail.com.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen.

Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.

 

Scroll to Top