Herinner jezelf

Herinner jezelf

Je onderbewuste: een schat waarvan je niet weet dat het in je leeft.

pipi langkous

De meest gehoorde reactie na een sessie is: “dit had ik niet verwacht”. Cliënten zijn verbaasd en positief verrast dat ze zo gemakkelijk toegang hebben tot hun onderbewuste.
In een sessie betreed je een gebied in jezelf dat de meesten van ons niet kennen. Je komt terecht in diepere lagen van je Zijn.

Wanneer ik me een beeld van het onderbewuste vorm, is het een gebied waar een enorme schatkist ligt begraven. Ken je de film “Pippi en de piraten?” Pippi ontdekt een schat in een ver oord en is er helemaal vol van.
Met dit gevoel betreed ik de wereld van het onderbewuste. Of ik nu een sessie doe met iemand anders of mijn eigen onderbewuste ga verkennen, ik blijf het fascinerend vinden.
In tegenstelling tot Pippi, vind je met gnosis de schat in jezelf.

Natuurlijk is het niet alleen maar goud wat we er vinden. Er ligt ook pijn, verdriet en boosheid. Maar ook deze vondsten zijn in zekere zin schatten. Omdat ze ons doen inzien wanneer pijn is ontstaan. Welke mensen hiermee verband houden en wat de eerste gebeurtenis was dat we deze gevoelens ervaarden. En inzicht bieden in latere momenten in ons leven dat we dit meemaakten.
Eindelijk begrijpen we waar het “unheimische” gevoel dat we diep van binnen al lang voelden, vandaan komt. De gevoelens die zich aandienden en die we gelijk in de kiem smoorden. Door afleiding te zoeken en ons volledig op het aardse bestaan te richten, houden we dit lange tijd vol. Tot deze gevoelens af en toe naar boven komen. De ballen die we zorgvuldig onder water hebben gehouden komen uit eigen beweging boven drijven.
Omdat ons hoger bewustzijn voelt dat we toe zijn aan groei. Het zet zaken in ons leven in gang: we maken gebeurtenissen mee die ons dwingen om stil te staan en in relaties komen patronen aan de oppervlakte.

Wat is het dat mensen ontdekken in een gnostische sessie?
Ze ontmoeten op zielsniveau andere mensen. Vaak familieleden, maar er vinden ook ontmoetingen plaats met andere mensen met wie je iets uit te werken hebt. Mensen uit het heden en het verleden.
Zoals een cliënt in een sessie een schoolvriendje van vroeger ontmoette achter wie hij steeds aan liep. En hij zich realiseert dat dit het destijds de eerste keer was, dat hij naar anderen luisterde in plaats van naar zichzelf. Dit werd een rode draad in zijn leven: doen wat anderen doen. In de sessie besefte hij dat de tijd is aangebroken om te luisteren naar zijn intuïtie, in plaats van te doen wat andere mensen van hem verwachten of hun gedrag te kopiëren.

Een andere cliënt ontmoette een klasgenoot uit het verleden die hem op een nare wijze gepest heeft. Door hem op zielsniveau te ontmoeten, kon de cliënt vertellen hoe hij deze periode heeft ervaren. Hoe pijnlijk het was, zeker in emotioneel opzicht. Het lukte de cliënt zelfs om in gesprek te gaan met de klasgenoot en te begrijpen waarom diegene heeft gepest. Het bleek dat angst hieraan ten grondslag lag.

Angst is vaak een onderliggende reden voor problemen tussen mensen. Ook wanneer er problemen zijn tussen ouders en kinderen. Regelmatig komt het voor dat ouders (onbewust) een energetische blokkade hebben aangelegd bij hun kinderen. Bijvoorbeeld rondom de keel, omdat ze de overtuiging hebben dat het beter is om dingen niet aan anderen te vertellen. Want: als je iets vertelt, kun je gekwetst worden.
Cliënten ervaren dan al van kleins af aan dat ze het moeilijk vinden om gevoelens te uiten. Nu ze ontdekken wat de oorzaak is, vallen puzzelstukjes op hun plek. En is er grote opluchting wanneer ze deze blokkade hebben weggehaald. En aan hun ouders in de sessie hebben uitgelegd dat dit op lange termijn tot problemen leidt.

Ook komt het regelmatig voor dat ouders het niet eens zijn met keuzes die hun kinderen maken. Vaak heeft dit een verband met maatschappelijk aanzien. Ze hadden liever gehad dat hun kind het geijkte pad had gekozen met bijvoorbeeld een degelijke baan en een vaste relatie. Ouders maken dan onbewust een energetische verbinding aan met hun kind. In de sessie vindt de cliënt deze energie en is het mogelijk om hierover op energetisch niveau in gesprek te gaan met de ouder. Naast angst blijkt er altijd ook enorm veel liefde voelbaar te zijn, ook vanuit de ouder.

Wanneer cliënten contact hebben met anderen op zielsniveau, gebeurt het regelmatig dat ze de ander vanuit deze diepere laag kunnen vergeven. De pijn en het onvermogen van de ander is voor de cliënt voelbaar. De cliënt die gepest werd, lukte het om de ander te vergeven. Vergeving is geen streven in de sessies. Mensen voelen zelf of ze daar aan toe zijn of niet. Het gebeurt vanzelf, dit houdt verband met je bewustzijnsproces.

In de gnosis ga je je pijn transformeren in goud. Door inzichten te vergaren en de energie uit je systeem op te ruimen. Dit laat je groeien.
In je onderbewuste vind je ook andere schatten: het goud. Dit is je innerlijke kracht. Je ontdekt energieën waarmee je vanaf je geboorte uitgerust bent. Dit geeft je de kracht om je eigen weg te bewandelen en te vertrouwen op je intuïtie.

In de sessies wordt voor jou zichtbaar wat op dat moment van belang is. En wat je op dat moment aan kunt. Wanneer er sprake is van een trauma, zul je hier in kleine stukjes mee in contact komen. Meestal gebeurt dit niet in de eerste sessie. Dit maakt dat de gnosis een veilige manier is om je onderbewuste te verkennen. Je bent volledig bij bewustzijn en bepaalt zelf tot in welke mate je in contact wil zijn met de ander. 

Hoewel mensen vantevoren denken dat ze hier niet toe in staat zijn, blijkt het tegendeel waar. Ze zijn prima in staat om de diepere lagen van zichzelf te verkennen en daarbij ook hun grenzen te voelen en aan te geven. Ik begrijp de verbazing van mijn cliënten wel. Ik ben ook nog steeds verbaasd dat we zo gemakkelijk toegang hebben tot ons onderbewuste. 
Wat een mooi beroep heb ik! En ik heb een enorme bewondering voor de cliënten die, ondanks vele pijnlijke gebeurtenissen in hun leven, deze stap durven te zetten. De veerkracht van de mens is ongekend.🌟

***

Maart 2017
Scroll to Top