Kinderen
Hoe ontdek je de eigenlijke natuur van een kind? Door naar een

natuurlijke omgeving te gaan! Daar voelt een kind de ruimte om

zijn grenzen te verkennen en zichzelf te ontdekken.

In de natuur worden emoties makkelijker voelbaar. En als je ze

beter voelt, kun je ze er ook makkelijker uit laten.
Ook word je je in de natuur meer bewust van wie je bent:

je voelt je kracht.

Wanneer je je verbonden voelt met de natuur, voel je je ook verbonden met jezelf.

Wij zijn immers een deel van de natuur.
 

 

 

 

 

In hun kindertijd bereiden we kinderen voor op de rest van hun leven. Dat begint nu, op ieder moment.
Het is belangrijk dat ze leren om hun eigen kompas te voelen. Zodat ze altijd kunnen inspelen op situaties die zich voor doen.
Veel kinderen zijn bang om fouten te maken. In de sessies leren ze anders kijken naar "fout" en "goed". Ze leren dat er altijd een mogelijkheid is om, letterlijk, een andere weg te kiezen op elk moment.
Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze zelf zullen gaan doen. Belangrijke bouwstenen zijn daarbij: vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in het universum, creativiteit, moed. Angst remt dit af.
Het is belangrijk dat kinderen wijsheid ontwikkelen. Kennis doe je op op school. Wijsheid vergaar je door ervaringen.
Wanneer je de kracht van een kind versterkt, wordt het zich makkelijker bewust van oude pijn en verdriet. Vervolgens leer ik het kind dit op te ruimen.
Zie ook blog "Show must go on ????".

 

 

 

 

 

 


Jongeren
Mijn kern in het begeleiden van jongeren: jongeren zien zoals ze werkelijk zijn.
Jongeren hebben in de loop van hun leven al veel ervaringen opgedaan. En ze bezitten zeker ook wijsheid. Tegelijkertijd worden ze ook beïnvloed door anderen: vrienden, docenten, ouders, media. Nederland is een land van meningen, er wordt ook veel belang gehecht aan het hebben van een mening. Maar wat is nu eigenlijk hun eigen mening, wat wil hij of zij echt? Wat is van een ander en wat is van hun zelf? Ik vind het belangrijk om jongeren stilte te laten ervaren, zodat ze ruimte hebben om zichzelf te gaan voelen. Het is belangrijk om ook af en toe niet te praten. En gewoon lol te hebben. Laten we vooral de speelsheid die jongeren nog hebben, koesteren!
Bij de ene jongere zitten gevoelens meer aan de oppervlakte dan bij de ander. De ene jongere is een open boek, terwijl de ander weinig emoties laat zien.
Buiten zijn, rust ervaren, zorgt ervoor dat ze zich makkelijker bewust worden van deze gevoelens. Vervolgens leren ze hoe ze met deze gevoelens kunnen omgaan. Gevoelens, emoties zijn energie en het is belangrijk dat je deze niet blijft opstapelen. Het moet ook weer uit je systeem. Anders wordt het net als een bal die je onder water houdt. Maar als die bal steeds groter wordt, wordt het ook lastiger om hem onder water te houden. En het is zeker niet de bedoeling dat die in één keer omhoog springt. Dan komen er heel veel gevoelens tegelijkertijd naar boven en is het moeilijk om dit in goede banen te leiden.
Zie ook mijn blog over "Jongeren: zien we ze?".

 

 

 

 

 

 

 

Ouders

Naast de sessies met het kind, bespreek ik met ouders wat ze kunnen bijdragen in het proces van hun kind. Ik weet zeker dat ouders hierin veel kunnen betekenen, waarschijnlijk meer dan ze denken. Samen zullen we onderzoeken hoe ze dit vorm kunnen geven.Wat zou je graag willen doen met je kind of wat zou je willen veranderen? Meestal weten we dit ergens wel, diep van binnen. In de hectiek van alledag komt het er niet van om dingen te veranderen.Hoe kun je dit wel voor elkaar krijgen? Doordat het kind zich ontwikkelt, is het voor ouders ook makkelijker om zaken in beweging te zetten. Het een versterkt het ander.Vaak gaat het niet eens om grootscheepse veranderingen. Iedereen wil wel die altijd begripvolle ouder zijn met een engelengeduld. Maar we zijn geen engelen, dus dat hoeven we ook niet van ons zelf te verwachten. Wat we wel kunnen doen, is ons eigen bewustzijn vergroten door stil te staan bij wat we doen in het dagelijks leven. En hier eventueel iets in te veranderen. Ook dit is een proces, dit gaat en hoeft niet van de ene op de andere dag.

 

Hoe ziet een sessie eruit?

Het kind of de jongere betreedt het pad en ik loop, letterlijk en figuurlijk, naast hem of haar. Het is een dynamische interactie tussen het kind, de omgeving en mij. Het is net als de juiste radiofrequentie zoeken. Ik laat me leiden door de gebeurtenissen en gemoedstoestand van het kind op dat moment. En door gewaarwordingen en ervaring van de omgeving en van het samenzijn. Dat maakt dat de interactie iedere keer anders is: veel praten, weinig praten, rust, actie. Wanneer je afstemt op de gemoedstoestand van het moment, laat je gebeuren wat er op dat moment echt belangrijk is.
Onderdeel van elke sessie is het aarden.: het kind stelt zich voor dat het wortels heeft, net als een boom. In de aarde zit energie. Door de wortels komt deze energie je lichaam binnen. Wanneer je geaard bent, sta je steviger en ben je je meer bewust van jezelf.

 

 

 

 

 

 
In de natuur leert een kind, aan de hand van beestjes, bomen, bloemen en struiken over zichzelf:
In een sessie zou het volgende plaats kunnen vinden:

Jij mag kiezen welk pad we nemen. Merk je welke kant je op wil? Voel je dat in je lichaam en op welke plek? En wat zegt je hoofd? Vindt dat het spannend?

Wanneer zou jij wel eens weg willen kruipen?
Sta je net zo stevig als deze boom?
Een vogel bekijkt de wereld vanaf een afstand. Kun jij ook van ver af naar jouw situatie kijken?

Vooral angstige kinderen zijn geneigd om de veilige weg te kiezen en luisteren naar hun verstand. In de sessie zal ik ze stimuleren om ook bewust te worden van signalen van hun lichaam. Het is een veilige manier om ervaring op te doen in het volgen van je gevoel. Ze kunnen immers altijd weer terug.

Voor wie?
Voor alle kinderen en jongeren die niet of niet helemaal zichzelf zijn. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in angsten, druk of teruggetrokken gedrag, problemen om met boosheid om te gaan.
De eventuele diagnose staat niet centraal, ik werk vanuit de kracht van het kind.
Natuurlijk bespreek ik regelmatig met ouders wat er in de sessies gebeurt. Daarnaast is het mogelijk om als ouders intensiever begeleid te worden in het ontwikkelingsproces.

Neem gerust contact als u er meer over wil weten.
Susanne Eijssen Mail: gnosispraktijksusanne@gmail.com
Tel: 06 52866739


Uit De Kleine Prins:
Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.

Uit Avatar, een spirituele sf-film:
De bewoners van Pandora begroeten elkaar met "ik zie je". Ze bedoelen daarmee dat ze de ander zien zoals die werkelijk is.

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/img_5525-10_zwanen
gallery/maasstrand
gallery/img_5334-10_2bomen
gallery/img_5284_10_5stamenboom
gallery/img_5293_10_1boom
gallery/img_5494_10_bomenfamilie

Aarden als een boom

gallery/avatar