November 2015

"Wij mensen zijn scheppende wezens". Die zin kom ik vaak tegen en ik begin steeds meer het belang hiervan in te zien. Voor mij was creativiteit tot voor kort voorbehouden aan kinderen en volwassenen die er talent voor hebben. Daar schaarde ik mezelf niet onder. Gedurende mijn hele jeugd heb ik paddestoelen en kabouters getekend. Ik vond het heerlijk, maar was zeker geen groot kunstenaar. 

"Creativiteit, gnosis en wondertjes"

Mijn ervaring is, als je een uitspraak tegen blijft komen op verschillende plekken, dat dat niet zo maar is. Dus dat wij mensen scheppende wezens zijn, zou ook wel eens voor mij kunnen gelden? Mmm...ik wist dat zo net nog niet.  Ik heb me nooit aan schilderen gewaagd en ben qua tekenen blijven steken op de leeftijd van 12 waarop ik nog steeds paddestoelen en kabouters tekende. Maar om dit nou weer voort te zetten... Ik bemerkte bij mezelf een drempel om een potlood te pakken en gewoon aan de slag te gaan. Wat nu als het een nietszeggend gekrabbel werd? Ik zag mijn mislukte kunstwerk al bij voorbaat in de papierbak belanden. En liet het maar voor wat het was.

Ik was erg enthousiast over deze combinatie van gnosis en creativiteit. Het één versterkt het ander.
En besloot dit, afhankelijk van de cliënt, in sessies te introduceren. En dat levert veel moois op. Energie gaat stromen, waardoor het gemakkelijker wordt om vervolgens met je energetische lichaam in contact te komen en te gaan zien welke energieën zich in je systeem bevinden. En vaak zien mensen achteraf een overeenkomst tussen hun tekening, thema's die spelen en de sessie.
Ook blijkt wederom dat in ons onderbewuste al veel kennis aanwezig is, ook van de toekomstige tijd. Waarmee maar weer eens is bewezen dat de lineaire tijd zoals wij die beleven (de klokkentijd) eigenlijk niet bestaat.

Onlangs heb ik een intense, mooie eerste sessie beleefd met een cliënte. Patronen uit de kindertijd werden zichtbaar en de bijbehorende emoties mochten eruit stromen. Na afloop van de sessie was ze vermoeid. Ik legde uit dat ze tijdens de sessie in haar energetische systeem veranderingen had aangebracht door energie op te ruimen. En aangezien de mens bestaat uit zowel een fysiek als een energetisch lichaam, het fysieke lichaam ook weer in balans moest komen. Het fysieke lichaam gaat flink aan het werk en dat kost energie.
Ze keek naar haar tekening en zei verbaasd: "wat je nu vertelt heb ik net voor de sessie getekend". Voor de sessie zag ze haar tekening als een geheel van gekleurde lijnen en vormen, maar had het geen betekenis. Nu zag ze dat de vormen symbool stonden voor de energie die nu weer door haar lichaam kon stromen. De blokkade in haar buik was weg. Het was bijzonder dat haar onderbewuste vóór de sessie getekend had wat ze na de sessie ervaarde.
En wéér was ik getuige van de enorme scheppende kracht die wij mensen hebben. Wauw....we zijn tot zo veel in staat!

We zijn energetische, scheppende wezens

Totdat ik het inzicht kreeg dat het geen kunstwerk hoefde te worden. Het zou worden wat het moest worden, niets meer en niets minder. Ik ging beseffen dat het om het proces ging en niet om het resultaat.
Het scheppende heeft te maken met het in gang zetten van een energie in jezelf, die in je leeft. Dat deze naar buiten komt. En hoe het er uit komt te zien, is niet relevant.
Ik bemerkte bij mezelf dezelfde drempel als bij cliënten die voor het eerst een sessie komen doen: ze vragen zich af of het wel lukt, of ze de energieën kunnen zien. Waarbij ik uitleg dat het nog niemand niet gelukt is en dat ze tot veel meer in staat zijn dan ze nu weten.
Ik werd me bewust van het feit dat dit ook voor creatieve processen geldt. Vantevoren denk je dat je het niet kunt, dat er niks uit komt. Maar je denken is ook hierin weer een obstakel. Ons brein is meestal niet geneigd om zaken van de positieve kant te bekijken, integendeel. En daarbij is ons brein slechts in staat om een mini-stukje van de werkelijkheid en mogelijkheden te zien.

Ik heb in al die jaren gnosis zo veel wondertjes meegemaakt die mijn brein nooit had kunnen bedenken. Ik besloot om daar niet naar te luisteren en lekker aan de slag te gaan.
En wat bleek? Mijn tekenen werd een scheppend proces. Ik teken intuïtief, vanuit mijn gevoel. Mijn tekening hoeft niet "iets" voor te stellen, ik laat het gewoon gebeuren. En achteraf krijgt het betekenis: zie ik patronen die staan voor situaties en processen die ik nu mee maak. En hebben bepaalde kleuren een betekenis, zijn het vertalers van emoties.

***